Tilitoimisto Arkor Oy
Aninkaistenkatu 3 C 46
20100 Turku
Puh: 040 581 05 79
Y-tunnus: 0762901-2

Tärkeitä lukuja2019 2018 2017
Kilometrikorvaus
     
   Oman auton käytöstä
0,43 € 0,42 € 0,41 €
   Henkilöiden tai koneiden ja
   laitteiden kuljettamisesta

0,03 € 0,03 € 0,03 €


     
Päivärahat
     
   Kokopäiväraha
42,00 € 42,00 € 41,00 €
   Osapäiväraha
19,00 € 19,00 € 19,00 €
   Ateriakorvaus
10,50 € 10,50 € 10,25 €


     
Puhelinetu
20,00 € 20,00 € 20,00 €


     
Ravintoetu   6,60 € 6,50 € 6,40 €


     
Vakuutusmaksut
     
   TyEL-maksu
25,20 % 25,30 % 25,10 %
   Työntekijöiden maksuosuus
     
      alle 53-vuotias palkansaaja
6,75 % 6,35 % 6,15 %
      53-62 vuotias palkansaaja
8,25 % 7,85 % 7,65 %
      yli 62-vuotias palkansaaja  
6,75 %

6,35 %

7,65 %
   YEL-maksu
     
      alle 53-vuotias yrittäjä
24,10 % 24,10 % 24,10 %
      53-62 vuotias yrittäjä
25,60 % 25,60 % 25,60 %
      yli 62-vuotias yrittäjä
24,10 % 24,10 % 25,60 %
   Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
     
      palkkasumman 2 059 500 osalta  
-
-
0,80 %
      palkkasumman 2 059 500 ylittävältä osalta  
-
-
3,30 %
      palkkasumman 2 083 500 osalta  
-
0,65 %
-
      palkkasumman 2 083 500 ylittävältä osalta  
-
2,60 %
-
      palkkasumman 2 086 500 osalta   0,50 %
-
-
      palkkasumman 2 086 500 ylittävältä osalta   2,05 %
-
-
      yrityksen osaomistajasta maksettava maksu
0,50 % 0,65 % 0,80 %
      palkansaajien osuus
1,50 % 1,90 % 1,60 %
      yrityksen osaomistajan osuus
0,78 % 0,92 % 0,70 %


     
Sairausvakuutusmaksut (ent. sotu-maksu)
0,77 % 0,86 % 1,08 %